Project04 "Ithaka", een eiland-module als kruispunt op de tocht van een hedendaags Voy-ag-eur (nooit uitgevoerd)

Dit werk bevindt zich centraal op de patio, de centrale ontmoetingsplaats van het STUK (Leuven). Ik wil de socio-culturele rol die de patio en het omringende gebouwencomplex vervullen benadrukken door middel van een installatie met een sterk architecturaal karakter; deze architecturale module bestaat uit zes delen:

1-4 In de eerste plaats zijn er de vier tastbare onderdelen: Vier hoeken, opgebouwd uit ongeschaafde planken van 10x2cm. Deze vier hoeken vormen samen het vijfde onderdeel van de installatie:

5 Het Kruispunt, het eerste ontastbare onderdeel.
- vanuit dit kruispunt kan de voyageur zijn tocht naar één der verschillende windstreken aanvatten.
- vanuit dit kruispunt kan de voyeur zich in het Stuk-complex (her)oriënteren en z'n toch uitstippelen.

6 Het tweede ontastbare onderdeel van de installatie is het auditieve element. Vanuit vier speakers die in de vier hoeken staan opgesteld weerklinken de geluiden die op verschillende locaties in het gebouwencomplex worden opgevangen en gebundeld in vier verschillende kanalen. Deze vier geluidsstromen worden live en simultaan via door de respectievelijke speakers uitgezonden. Centraal op het kruispunt-eiland ontstaat een soort definitieve optelsom van de verschillende geluiden, een auditieve mengelmoes die bijna de hartslag of de adem van het Stuk-complex kan genoemd worden. Wanneer het gebouw volledig verlaten is zal een 'ruis van stilte' "Ithaka" overspoelen, wanneer de gebouwen bruisen van de activiteit zal een soort organisch geronk uit de speakers weerklinken.

Een informatiestand met folfders, plannetjes, etc. kan eventueel middenin de installatie geplaatst worden.